Clicky

Hart, Vaat & Longen

Hart- en vaataandoeningen

Niet iedereen loopt evenveel kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte. Dit heeft te maken met risicofactoren zoals o.a roken, verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes, weinig beweging, mate van alcoholgebruik, erfelijkheid of een eerder doorgemaakt infarct. Veel van deze risicofactoren worden gunstig beïnvloed door bewegen. Indien u een hartaandoening heeft of uw risicofactoren wilt verlagen, dan kunnen wij u begeleiden naar een gezond beweegpatroon.

WPO Image
WPO Image

Na een intake wordt duidelijk welk trainingstraject u eventueel kunt doorlopen. In veel gevallen hebben wij aanvullende informatie nodig van uw huisarts of specialist. Mocht u recente informatie hebben, neemt u deze dan bij uw eerste afspraak mee. Het beweegprogramma voor mensen met coronaire hartziekten en diabetes type II komen mogelijk geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking. Dit hangt uiteraard af van uw verzekering en hetgeen uit de intake naar voren komt. Onze praktijk is lid van Chronisch ZorgNet, hetgeen betekent dat wij gecertificeerde looptraining mogen aanbieden voor claudicatiopatiënten.

Longaandoeningen

COPD betekent Chronische Obstructieve Pulmonaire Disease. Oftewel er is sprake van een belemmering van de luchtwegen in de longen. Dit is een chronische aandoening die zonder adequaat beleid zal verergeren. De afgelopen 10 jaar is steeds meer komen vast te staan dat bij een goede behandeling de ziekte niet hoeft te verslechteren. Een goede behandeling bestaat uit de volgende aspecten:

- Stoppen met roken
- Voldoende bewegen
- Goede voeding
- Juiste medicatie
- Voldoende controle over de ziekte

Longaandoeningen - Nieuwmeijer Fysiotherapie

Bij de behandeling wordt er samengewerkt met meerdere disciplines, zoals huisarts, POH, diëtiste, longarts, longverpleegkundige en fysiotherapeut.
Voor behandeling heeft u geen verwijzing nodig mits er geen chronische indicatiecode moet worden gebruikt. Dit is bij de ernstige fase het geval.
Patiënten worden ook verwezen door huisarts, longarts en revalidatiecentrum.
Onze praktijk werkt al jaren samen in samenwerkingsverbanden en heeft ook aan diverse wetenschappelijke onderzoeken deel genomen.


De behandeling bij de fysiotherapeut bestaat voor uit training om het inspanningsvermogen te verbeteren. Er wordt aandacht besteed aan de ademhaling en ontspanning. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van fitnessapparatuur en er wordt een individueel schema opgesteld. U wordt aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandelserie getest.

De onderstaande fysiotherapeut is opgeleid voor HVL fysiotherapie:
- Joost Pothof

WPO Image
©2022 nieuwmeijerfysio.nl - Alle rechten voorbehouden.